De methode Straatbeelden

 Waar kinderen de wereld leren kennen en er invloed op uitoefenen.

 Straatbeelden is een partnerschap tussen Aorta, Click F1. De afgelopen drie jaar hebben we samen met de scholen de Blauwe Aventurijn, OBSD Pieterskerkhof en de Boomgaard samengewerkt om een veelzijdige methode op te zetten voor groep 1 tot en met groep 8 waarin architectuur, cultureel erfgoed en media in één leerlijn worden gecombineerd. Deze doorgaande leerlijn valt onder kunstzinnige oriëntatie en sluit aan bij de kerndoelen van oriëntatie op jezelf en de wereld, geschiedenis, natuur en zaakvakken zoals techniek.

De leerlijn bestaat uit verschillende elementen namelijk: 

1. Overdraagbaar lesmateriaal d.m.v. lesbrieven voor de leerkrachten en aansluitend
opdrachtkaarten en leerwijzers voor de leerlingen.
2. Media- en Architectuurcoaches in de klas.
3. Bezoek aan (culturele) instellingen en andere uitstapjes.
4. Speurtochten en rondleidingen in de wijk / stad
5. Training van de leerkracht in media- en Architectuurvaardigheden en de Straatbeelden lessen.
Straatbeelden is ook een leerlijn waarin de Stem van kinderen tot hun recht komt , met de middelen van media & omgevingseducatie. De kinderen staan centraal in deze omgeving, om zich deze eigen te maken, zich erin te bewegen en te beïnvloeden. Leerlingen doen dit door:

 

  • Omgevingseducatie: waarom ziet mijn omgeving er zo uit, hoe sta ik hierin, hoe staan wij hier in, en hoe kan ik hier invloed op uit oefenen.
  • Mediaeducatie: kinderen krijgen een stem en leren zich presenteren in deze omgeving. Leerlingen leren te werken met beeld en taal, communiceren met elkaar en de omgeving
  • Omgevingseducatie in combinatie met mediaeducatie: leerlingen leren de omgeving in al zijn culturele rijkheid herkennen en er onderdeel van te zijn.
  • Onze methode bestaat uit lagen en cirkels van invloed waarbij elke laag en cirkel voor een andere manier van leren en invloed staat.

 Cirkels: 

Dit is de basis en staat voor leerjaren en voor de omgeving waarin je je als kind beweegt. Van nog heel jong en heel dichtbij zoals de school, huis, straat. Tot de tienerleeftijd waarbij kinderen zich de wereld eigen maken.


Lagen:

  • Laag -1 gaat over:  het verleden van de omgeving en het verleden van de ik / wij. Hierin is het thema: waar komen wij / ik  vandaan. Een zoektocht waarin we leren onderzoeken, graven, vastleggen maar ook verbinden met het nu, waarom leven er verschillende culturen (stamboom) , waar zie je de invloed van verschillende culturen terug in mijn omgeving (Romeinen etc. )
  • Laag 0 gaat over: waar staan wij / ik in het nu, Wat is zichtbaar, hoe bewegen we hier in, waarom is de omgeving zo gemaakt, wat is het doel en de functie daarvan en hoe gedragen we ons hier in. Zowel op sociaal gebied als communicatief. In deze laag is het begrip media(wijsheid) belangrijk vanuit het perspectief van veilig gebruik.
  • Laag 1 gaat over: hoe oefenen wij / ik  invloed uit op onze omgeving wat verandert hierdoor in de omgeving, welke invloed heeft dit op de inrichting en de omgeving nu, hoe kan ik invloed uitoefenen op mijn omgeving en wat zijn mijn rechten. Inspraak in de wijk, invloed op ontwikkelingen in een gebied, meewerken aan een gezonde wijk of stad.
  • Laag 1+ maakt onderdeel uit van laag 1 en gaat over het gebied tussen nieuwe media en technologie en fantasie. In deze laag fantaseren we over manieren om invloed uit te oefenen, verzinnen nieuwe mediavormen en technologieën die misschien wel ooit mogelijk zijn omdat er al trends of beginnende mogelijkheden in die richting zijn. Kinderen gaan op zoek naar oplossingen om de wereld beter te maken vanuit grenzeloze creativiteit.

 

De belevingsoriëntatie is bij Straatbeelden een belangrijke factor. Door te ontdekken > analyseren > producten te maken > presenteren, onderzoeken en ontdekken kinderen de mogelijkheden en culturele rijkheid van de omgeving en deze te beïnvloeden. Zo wordt Straatbeelden telkens weer een avontuur waarin kinderen met leerkrachten, organisaties, kunstenaars, mediacoaches en bewoners en nog veel meer verschillende mensen op zoek gaan naar antwoorden en oplossingen voor zichzelf en hun omgeving, heel dichtbij of, heel ver weg.

 

Facebook

INSTAGRAM

  Catharijnesingel 55G
3511 GD Utrecht 
030 231 22 33