Projecten

SPEURNEUZEN:

Leerlingen ontdekken hun wijk in een vragen en antwoordenkaart die inzetbaar is in een speurtocht door de wijk die gericht is op het ontdekken van verhalen uit het verleden van de wijk. De speurtocht toont dat de wijk bestaat uit verschillende historische lagen en ontwerpen die nu nog zichtbaar zijn, zoals landschapselementen, erfgoed en visies over stedenbouw en architectuur. Na afloop is er een verdiepingsvraag voorgelegd die op school door leerlingen zelfstandig kan worden uitgewerkt. Er wordt nog een lesbrief ontwikkeld voor de docent, om de speurtocht en opdrachten te kunnen begeleiden.   

STRAATBEELDEN WIJKJOURNAAL

Onder leiding van mediacoaches worden de leerlingen een team dat in verschillende rollen een videojournaal over wijkthema’s maakt. Bijvoorbeeld over de voorzieningen, hoe mensen het wonnen ervaren, waar de kinderen graag spelen. Wijkjournaal met flipcameraatjes, foto’s, interviews met bewoners, stukjes tekst etc. wordt er een digitaal journaal gemaakt  over de wijk.

TIJDREIZEN

Leerlingen gaan in deze modules op zoek naar verhalen uit het verleden van hun omgeving (wijk) en hoe dit nog doorwerkt in de huidige tijd. Thema’s die daarbij een rol spelen: sociale geschiedenis / stedenbouw / architectuur en openbare ruimte. Leerlingen worden uitgedaagd in het ruimtelijk denken: net als een stedenbouwkundige kijken vanaf de tekentafel (2D) naar de werkelijke omgeving (3D). De scholen zoomen daarbij in op hun eigen omgeving (Binnenstad: de middeleeuwse stad / Hoograven: de naoorlogse stad

BUREAU STADSWERKEN

De leerlingen krijgen een ontwerpopgave vanuit een thema voorgelegd. Leerlingen maken een eigen ontwerp voor een gebouw / object of voorziening in de wijk of stad. Bijvoorbeeld een drijvende stad of camping. Ze maken ontwerptekeningen en/of een maquette of werken met digitale ontwerptools.  

STRAATBEELDEN GAZETTE

Leerlingen interviewen en fotograferen ouders, buurtbewoners en maken verhalen en tekeningen over de wijk. Deze worden in een digitale krant geplaatst en kan gedrukt worden in oplages van bijv. 500 stuks en verspreid worden onder kinderen, in de wijk of onder ouders.

AVENTURPLATIA: ARCHITECTUUR OM TE RUIKEN, VOELEN, HOREN

Deze module speelt in op de zintuiglijke ervaring (geuren, kleuren, tast en beelden) van de omgeving. In de onder-, midden- en bovenbouw wordt het thema op eigen niveau geïntroduceerd d.m.v. een aantal basisvragen 1. wat is de route en woonplaats van vogels, insecten, waterdieren in jouw omgeving 2. waar staat veel groen en waar niet 3. Hoe is de omgeving ingericht met gebouwen , wegen, pleinen 4. Hoe speel jij in deze zelfde omgeving 5. Hoe zou jij willen dat deze omgeving eruit ziet. Hierna volgen verwerkingsopdrachten bijvoorbeeld ontwerpopdrachten, striptekeningen, maquettes, schaalmodellen van (fantasie) objecten 6. Werken met sketch up etc. 

Facebook

INSTAGRAM

  Catharijnesingel 55G
3511 GD Utrecht 
030 231 22 33