Aorta

 

Architectuurcentrum Aorta streeft ernaar om kennis en inzichten over architectuur, stedenbouw en ruimtelijke ontwikkelingen in de regio Utrecht voor een breed publiek te ontsluiten. Architectuur is de fysieke uiting van de maatschappelijke opgave die in hoge mate wordt bepaald door de manier waarop mensen willen wonen, werken en recreëren. Het credo Jouw gedrag is mede bepalend voor de wijze waarop jouw omgeving wordt ingericht is daarbij het uitgangspunt.  

Architectuurcentrum Aorta heeft verschillende (binnenschoolse) projecten voor het basisonderwijs en  VO ontwikkeld, waarin kinderen ontdekken en waarnemen hoe de stad functioneert om vervolgens aan de slag te kunnen gaan met ontwerpopdrachten.  

Aorta draagt in dit partnerschap bij met kennis over het analyseren en het ontdekken van de ruimtelijke omgeving in heden, verleden en toekomst. Het ontsluiten van archiefmateriaal, kennis van architectuur, stedenbouw en ruimtelijke ontwikkeling in gebieden door het ontwikkelen van  lesbrieven, het ontsluiten van kennis via digitale media, het aanzetten tot discussie en bewustwording van en over de eigen leefomgeving.

 

Website Aorta

Architectuurcentrum Aorta streeft ernaar om kennis en inzichten over architectuur, stedenbouw en ruimtelijke ontwikkelingen in de regio Utrecht voor een breed publiek te ontsluiten. Architectuur is de fysieke uiting van de maatschappelijke opgave die in hoge mate wordt bepaald door de manier waarop mensen willen wonen, werken en recreëren. Het credo Jouw gedrag is mede bepalend voor de wijze waarop jouw omgeving wordt ingericht is daarbij het uitgangspunt.  

Architectuurcentrum Aorta heeft verschillende (binnenschoolse) projecten voor het basisonderwijs en  VO ontwikkeld, waarin kinderen ontdekken en waarnemen hoe de stad functioneert om vervolgens aan de slag te kunnen gaan met ontwerpopdrachten.  

Aorta draagt in dit partnerschap bij met kennis over het analyseren en het ontdekken van de ruimtelijke omgeving in heden, verleden en toekomst. Het ontsluiten van archiefmateriaal, kennis van architectuur, stedenbouw en ruimtelijke ontwikkeling in gebieden door het ontwikkelen van  lesbrieven, het ontsluiten van kennis via digitale media, het aanzetten tot discussie en bewustwording van en over de eigen leefomgeving.

Facebook

INSTAGRAM

  Catharijnesingel 55G
3511 GD Utrecht 
030 231 22 33