Waarom Straatbeelden

Straatbeelden verbindt de thema’s van de zaakvakken aan omgevings- en mediaeducatie. Straatbeelden geeft het begrip creativiteit een plek in het lesmateriaal. Met straatbeelden leren leerlingen wat creatief vermogen* inhoudt én hoe ze dat kunnen toepassen binnen de zaakvakken.

Leerlingen maken kennis met hun eigen omgeving en die van anderen door deze te analyseren, onderzoeken, ontwerpen en presenteren met behulp van 21century skills/multimedia tools. Onderwerpen als burgerschap en participatie zijn belangrijk omdat de eigen omgeving is ontworpen en ingericht op basis van de behoeftes van mensen. Door dit te herkennen wordt de eigenwaarde van kinderen versterkt.

Straatbeelden wordt gedragen door de leerkrachten van de school. Deze worden getraind en gecoacht om straatbeelden zelf uit te voeren of aan te passen naar eigen inzicht. In Straatbeelden zijn de leerdoelen zo omschreven zodat deze bij kunnen dragen aan het kind volgsysteem in de vorm van een portfolio.

  

 

Straatbeelden kan een plek krijgen in het curriculum van 4 keer wijzer of andere zaakvakken methodes (een groot deel van de thema's zijn al verwerkt in Straatbeelden lessen). Het sluit ook aan bij de intelligentietheorie van Gardner (MI) en daarmee op de manier waarop leerlingen lesstof verwerken en zich eigen maken.

Straatbeelden is een volledig lespakket met presentaties, lerarenhandleidingen, leerling opdrachtkaarten en instructiekaarten ter ondersteuning van de benodigde tools. Per wijk gebruikt Straatbeelden herkenningspunten om deze te koppelen aan thema’s, bijvoorbeeld in de vorm van een speurtocht door de eigen wijk. Lessen voor de  wijken Leidsche Rijn, Binnenstad en Hoograven  zijn al door het team Straatbeelden ontwikkeld.

Straatbeelden is geschikt voor groep 1 tot en met 8 en richt zich per thema op het verleden, heden en toekomst.

* Zie www.creatiefvermogenutrecht.nl

Jij in de wereld – jij en jouw omgeving – duurzaam handelen – burgerschap – ik ontwerp de toekomst -- mijn roots in deze wijk -- coaches in de klas  -- op bezoek bij – computer in de onderbouw – Prezi – iMovie -- websites maken -- Google Earth -- kaart analyse – VR – stad van de toekomst -- stedelijke ontwikkelingsvraagstukken.  

Facebook

INSTAGRAM

  Catharijnesingel 55G
3511 GD Utrecht 
030 231 22 33